Muziek-, theater- en dansles aan een voordelig tarief! Dat kan in de Academie Haspengouw [podium] nog steeds.
Kijk zeker na of je in aanmerking komt voor een verminderd tarief. Dat kan al vanaf een tweede kind in het gezin of een inschrijving in een andere optie of academie.

Basistarief

Kids (6-7-jarigen)                                                                   
Leerlingen tot en met 17 jaar (op 31/12/2024)                     
Leerlingen van 18 tot en met 24 jaar                                     
Leerlingen vanaf 25 jaar (op 31/12/2024)                               

83 + 10 = 93 euro*
83 + 10 = 93 euro*
161 + 10 = 171 euro*
379 + 10 = 389 euro*

Verminderd tarief

Kids (6-7-jarigen)
Leerlingen tot en met 17 jaar (op 31/12/2024) 
Leerlingen vanaf 25 jaar (op 31/12/2024)   

* Deze tarieven zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen.

55 + 10 = 65 euro*
55 + 10 = 65 euro*
161 + 10=171 euro*

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Reden van toepassing verminderd tarief  Benodigd attest
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of werkzoekenden of personen ten laste daarvanAttest RVA/Attest VDAB (Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs)
Schoolverlaters in wachttijdAttest RVA/VDAB
Leefloners of personen ten laste daarvanAttest OCMW
Gehandicapten of personen ten laste daarvanAttest FOD SZ, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap)/

 

European Disability Card

Voor tenminste 66% arbeidsongeschikt zijnAttest FOD SZ, met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder/

 

Attest RIZIV/

Attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% 

Residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch – pedagogisch instituut)Attest betrokken tehuis
Erkende politieke vluchtelingen of personen ten laste daarvanMinisterie van Justitie/ Binnenlandse Zaken/ Gemeentebestuur
-18-jarigen, tweede inschrijving binnen het gezinBetalingsbewijs ander gezinslid + bewijs van gezinssamenstelling
-18-jarigen, bijkomende studierichtingBetalingsbewijs andere studierichting
Begunstigde van verhoogde tegemoetkoming Attest ziekenfonds of mutualiteit/

 

Attest leefloon OCMW leerling/

Uitpas Sint-Truiden kansentarief

Heb je een UiTPAS, vergeet dan zeker niet je pas in te scannen want je kan hier 20 punten sparen ter gelegenheid van je jaarinschrijving.

Heb je een UiTPAS met kortingstarief, kom dan zeker naar de inschrijvingsbalie en breng je pas mee. We helpen je graag met je inschrijving, je krijgt nl 80% korting. Meer info www.uitpashaspengouw.be

Helaas kunnen we het UiTPAS-kansentarief voorlopig nog niet online toepassen dus kom zeker naar de balie!