Het schoolbestuur van de AH [Podium]

De Inrichtende Macht

Stadsbestuur van Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

www.sint-truiden.be

Voogdijschepen:

dhr. Jurgen Reniers, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, T. 0496-22 49 66

Dagelijks Bestuur:

Leden:

dhr. Jurgen Reniers, schepen van de stad Sint-Truiden

mevr. Ingrid SCHEEPERS, schepen van de gemeente Gingelom

dhr. Erik VAN ROELEN, burgemeester van de stad Halen

dhr. Eric GOOSSENS, directeur [Beeld]

dhr. Stefaan OTTENBOURGS, directeur [Podium]

Beheerscomité:

Voorzitter:

dhr. Johan MAS, schepen van de stad Sint-Truiden

Co-voorzitters:

mevr. Ingrid SCHEEPERS, schepen van de gemeente Gingelom

dhr. Erik VANROELEN, burgemeester van de stad Halen

Leden:

dhr. Roland STROUVEN, schepen van de gemeente Geetbets

dhr. Kristof PIRARD, schepen van de gemeente Heers

dhr. Lo GUYPEN, schepen van de stad Herk-de-Stad

dhr. Bart Jan DE VOS, schepen van de stad Landen

dhr. Dries DEFERM, schepen van de gemeente Nieuwerkerken

mevr. Viki Tweepenninckx, schepen van de stad Zoutleeuw