Vanaf 1 september 2018 krijgt het DKO een nieuwe structuur. Inhoudelijk garanderen we nog steeds kwalitatief kunstonderwijs. Maar dan met een duidelijke vernieuwde visie: de leerling staat nog meer centraal. Kortom: de Academie wordt nog meer de plek waar je kan worden wie je bent. 

De krachtlijnen

 • Muziek-, theater- en dansles vanaf 6 jaar (1e leerjaar);
 • Instrumentles vanaf 8 jaar (3e leerjaar);
 • Terugkombeleid met kortlopende studietrajecten;
 • Specialisatiegraad voor toptalenten;
 • Trajecten op maat van de leerling

De benamingen

De benamingen lagere graad, middelbare graad en hogere graad verdwijnen.
Je start op 6 jaar in graad 1.
Lagere graad = graad 2
Middelbare graad = graad 3
Hogere graad = graad 4
Toptalentenklas = graad 4 + specialisatiegraad

Nieuw is de kortlopende studierichtingen: muziekgeschiedenis/concertinitiatie. Je volgt ze 2u per week. Geen verplichting tot praktijkvakken dus (instrumentles of groepsmusiceren). Je kan deze vakken wel optioneel er bij nemen.

Nog enkele nieuwe benamingen? 

Kids ⇒ Graad 1

Kids blijft Kids. Maar in de structuur noemen we dit graad 1. Nieuw is de Kids Muziek en Theater .De kinderen krijgen dan van 2 leerkrachten les: een leerkracht muziek én een leerkracht Theater. Elke een half uur, maar met een op elkaar afgestemde lesinhoud.

Lagere graad ⇒ Graad 2

 • AMV en samenzang = Muziekatelier
 • AVV = Theateratelier
 • AAB = Dansatelier

Middelbare graad ⇒ Graad 3

 • Samenspel = Groepsmusiceren
 • AMC = Muziekcultuur graad 3 / chordlab
 • MT & AMT klassiek = Muziektheorie Harmonieleer
 • MT & AMT pop = Muziektheorie compositie/songwriting
 • Verteltheater & drama = 2u Woordlab
 • Klassieke dans middelbare graad = Danslab

In graad 3 kies je voor de afdeling Klassiek of Jazz/Pop/Rock (De Popacademie).

Hogere graad ⇒ Graad 4

Opties SS en IE verdwijnen. In graad 4 kan je kiezen voor de Studierichting Uitvoerend of Creërend musicus Klassiek of Pop, Uitvoerend of Creërend Acteur of Uitvoerend of Creërend danser.

Meestal begin je in graad 4 als Uitvoerend kunstenaar (3 jaar). Daarna kan je er voor kiezen om je traject nog verder te zetten als Creëren kunstenaar.

Bestaande vakken met een nieuwe naam in graad 4?

 • Repertoriumstudie = Onderzoeksstudio
 • Toneel en verteltheater = Theaterstudio
 • Klassieke dans hogere graad = Dansstudio

Nog vragen hierover?