• Waar: Gazosite, Gazometerstraat 3-5, Sint-Truiden
  • Leerkracht: Jan De Maeyer
  • Graad: traject cultuur en praktijk, keuzevak graad 3
  • Inhoud: Vanaf 3.2. kies je voor deze module voor het ganse schooljaar.
  • Opmerking: de lessen gaan niet door tijdens de examenperiode van de dagschool.
    De precieze planning vind je hier.