Update 27/03/2020

De maatregelen ter preventie van de spreiding van Corona worden verlengd tot het einde van de paasvakantie. Momenteel is er nog geen uitsluitsel of de lessen daarna kunnen worden hervat.

Update 13 maart 2020 | 17.00

Eerder vandaag mailden wij u dat alle lessen van de AHPodium van zaterdag 14 maart tot en met zaterdag 4 april geschorst worden.

Update 13 maart 2020 | 13.30u

De lessen van vrijdag 13 maart gaan in principe door. U zal door uw leerkracht gecontacteerd worden over de invulling/hoedanigheid.

Update 13 maart 2020

In de loop van vandaag communiceren wij met ouders en leerlingen over het verloop van de lessen deze avond (vrijdag 13 maart).
Vanaf zaterdag 14 maart gaan de reguliere lessen niet meer door.
Over mogelijke opvang wordt ook in de loop van de dag gecommuniceerd.

Volg ons op www.facebook.com/ahpodium.be/ voor recente updates.

Update 12 maart 2020

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen ter preventie van Corona zullen alle extramurosactiviteiten tot aan de paasvakantie worden
afgelast of uitgesteld.

De officiële communicatie voor onze leerlingen lees je hier.

De volgende voorstellingen, leerlingenvoordrachten en/of concerten zijn afgelast:

 • za 14/3: de repetitie van het gitaarensemble in de Begijnhofkerk
 • za 14/3: onze inbreng in het concert van La Guitarra in de Begijnhofkerk
 • za 14/3: het Bib-concert in Landen
 • woe 18/3: de leerlingenvoordrachten en de avondvoorstelling in Herk-de-Stad
 • vrij 20/3: de leerlingenvoordrachten in de Gazo
 • za 21/3: de leerlingenvoordracht in Walsbets/Landen
 • zo 22/3: het aperitiefconcert in Heers
 • za 4/4: de leerlingenvoordracht hobo in de Gazo

Uitstel of afstel? In de mate van het mogelijke proberen we de evenementen te verplaatsen.
Of dat kan zal afhangen van het verdere verloop van deze crisis en beschikbaarheid van zalen, leerkrachten,
begeleiders. Onze leerlingen worden hier per mail van op de hoogte gehouden.

De reguliere lessen gaan wel door tot nader order. 

Kom je wegens ziekte toch niet naar de les dan kan je afmelden via info@ahpodium.be én rechtstreeks met je leerkracht.
Zo kan je leerkracht ook anticiperen op ieders aan-of afwezigheid.

Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodatzij dit niet moeten doen.
• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Verder advies voor leerlingen en leerkrachten

 • was voor en na de les de handen  met zeep;
 • vermijd nauw contact met medeleerlingen en leerkracht, schud geen hand, houd idealiter één meter afstand van elkaar;
 • wissel geen instrumenten uit;
 • bij gebruik van instrumenten van de school: zet extra in op handhygiëne en gebruik indien
  mogelijk ontsmettingsdoekjes om het instrument voor en na te reinigen;
 • blijf thuis bij vermoeden van ziekte of rechtstreeks contact met zieken;
 • hoest en nies in een zakdoek die je daarna in een afgesloten vuilbak werpt.

Meer concrete richtlijnen voor onderwijs vind je hier:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Algemene richtlijnen in verschillende talen vind je hier:

https://www.info-coronavirus.be/

Ook via onze FB account blijven wij updates communiceren:

https://www.facebook.com/ahpodium.be/