Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen bieden wij de kans je lestijd verkort te volgen. Om het contact met andere leerlingen te minimaliseren wordt het groepsgericht individueel lesgeven vervangen door een individuele les. Dat in code oranje en rood.
Dit geldt voor het schooljaar [20.21]. En kan enkel na het invullen van onderstaande vragenlijst.

Aanvraag verkorte lestijd

  • Enkel in te vullen bij een aanvraag voor min 18 jarigen.
  • Dit kan enkel voor individuele vakken, niet voor groepsvakken.
  • :
  • :
  • Door akkoord te gaan verbind ik me er toe mijn minderjarig kind op de nieuwe tijdstippen naar de school te begeleiden en af te halen. Er wordt geen opvang voorzien in de ruimere tijdspanne waarop hij/zij eerder les had.