Je zoekt verdieping in de muziektheorie. Je wil schrijven, arrangeren, analyseren. En je wil dit heel praktijkgericht, bijvoorbeeld aan de piano, leren? Dan is de cursus schrijflab  voor jou.

Schrijflab 1 basis

We vertrekken vanuit de praktijk: jouw muzikale creativiteit, jouw drang om muziek te schrijven, jouw creaties. Die voeden we met kennis van akkoorden, melodie, arrangeren …. En wat is het resultaat? Je eigen composities!
Muziek schrijven is geen bandwerk. Daarom krijg je in deze cursus begeleiding op maat. De aangeboden theorie is gezamenlijk, maar de schrijfopdrachten gaan al snel in op jouw persoonlijke stijl en voorkeuren. Kleine klassen en persoonlijke begeleiding zijn eigen aan deze cursus. Daar staat tegenover de deze cursus wel wat thuiswerk vraagt: schrijven vraagt tijd en inzet.
Het uurrooster vind je hier.

Schrijflab 2 verdieping

In de verdiepingscursus (vanaf 3.2) ga je nog meer individueel aan de slag. Hier ga je op zoek naar welke componeerstijl bij jou past. Een meer klassieke aanpak of een meer songwriting-aanpak in de lichte muziek.
Je kan deze cursus enkel volgen na de basiscursus schrijflab. Je kan 2 jaar de verdiepingscursus volgen (bv in 3.2 en 3.3). De leerinhoud is elk jaar anders, aangezien er persoonlijk gewerkt wordt.
De lesmomenten vind je hier.

Meer info over Schrijflab?